İktisat Lisans Programı Eğitim Amaçları

İktisat Lisans programımızın eğitim amaçları şöyle tanımlanmıştır:

İktisat Bölümü mezunları

1) Özel sektör, kamu veya akademide, eğitim hayatları boyunca öğrendikleri teorik ve uygulamalı araçları yetkinlikle kullanırlar.

2) Uzmanlıklarını değerlendirip çalıştıkları kurumun, ülkenin ve insanlığın daha iyiye gitmesine ürettikleri strateji ve politikalarla katkıda bulunurlar.

3) Yeni gelişen teori ve teknikleri yakından takip edip kendilerini geliştirir ve bunları çalışma hayatlarına adapte ederler.

4) Çevrelerini ve olayları yakından takip eder, gözlem ve bilgilerini kullanarak yeni modeller ve teknikler oluşturarak daha sağlıklı kararlar alınmasına ve politikalar üretilmesine katkıda bulunurlar.

5) Stratejiler ve politikalar üretirken, sadece iktisadi verimliliği değil, adalet ve etik değerleri de göz önünde bulundururlar.