Tarihçe

İktisat Bölümü 1987 yılında, takip eden onyılda bölüm başkanı ve fakülte dekanı olan Prof. Dr. Sübidey Togan’ın önderliğinde kuruldu. 1989 yılında İktisat Bölümü İktisat alanında Master derecesi vermeye başladı, çok kısa bir süre içerisinde de kapsamlı bir Doktora programını da içerecek şekilde genişledi. Bölüm başkanlığını 1998-2003 yılları arasında Erinç Yeldan, 2003-2011 yılları arasında Fatma Taşkın, 2011-2014 yılları arasında Selin Sayek Böke, ve 2014-2020 yılları arasında  Refet Gürkaynak yürütmüştür. Şu anki bölüm başkanı Tarık Kara’dır.