Tarihçe

İktisat Bölümü 1987 yılında, takip eden onyılda bölüm başkanı ve fakülte dekanı olan Prof. Dr. Sübidey Togan’ın önderliğinde kuruldu. Bölüm başkanlığını 1998-2003 yılları arasında Prof. Dr. Erinç Yeldan, 2003-2011 yılları arasında Doç. Dr. Fatma Taşkın ve 2011-2015 yılları arasında Doç Dr. Selin Sayek Böke yürütmüştür. Şu anki bölüm başkanı Prof. Dr. Refet Gürkaynak’dır.

1989 yılında İktisat Bölümü İktisat alanında Master derecesi vermeye başladı, çok kısa bir süre içerisinde de kapsamlı bir Doktora programını da içerecek şekilde genişledi. 2006 yılında Tilburg Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nin ortak insiyatifi ile Ortak Master programı başlatıldı. Ortak Master programı dört alanda uzmanlaşmaya imkan verirken, her iki üniversitede birer yıl okuyan öğrencilerin iki Master diplomasına yönelik her iki üniversitede de birer tez yazmaktadırlar.