İktisat Ana Dalı

İktisat dalında lisans diploması alınan ana dal programı teknik iktisadi eğitim ile kapsamlı ve dengeli bir lisans eğitimini harmanlamaktadır. Programın amacı öğrencilere modern iktisadi kuramlar konusunda sağlam temeller sağlamak ve bu temellerle birlikte Türkiye ve Dünya ekonomilerinde gelişmeleri anlamalarına imkan verecek bağımsız ve eleştirel düşünce yetilerini geliştirmektir.

Bu amaca yönelik tasarlanmış olan esnek lisans müfredatı öğrencilerin eğitimlerinin ilk iki yılında tüm iktisatçıların ihtiyaç duyduğu temel sosyal bilimler ve sayısal araç-gereç eğitimini tamamladıktan sonra kendi tercihlerine göre şekillendirdikleri bir müfredat ile hedeflerine uygun bir iktisat alanında uzmanlaşmalarına imkan sağlamaktadır. Bu uzmanlaşma alanları takip eden tüm genel iktisat alanlarını kapsamaktadır: yüksek oranda teknik bir lisansüstü eğitim tamamlamak isteyecek öğrencilere yönelik Akademik İktisat Alanı, parasal ve uluslararası ekonomi gibi makroiktisadın işleyişine yönelik konulara ağırlık veren Makroekonomi Alanı, bireylerin ve firmaların karar mekanizmalarını derinlemesine anlamaya imkan veren Mikroekonomi Alanı, iktisat ve işletme alanlarının sinerjisini yansıtan İşletme İktisadı Alanı, ve son olarak öğrencilerin bu farklı alanları tanımalarına imkan veren Genel İktisat Alanı. Tüm bu genel uzmanlaşma alanları öğrencilerin çok yönlü sosyal bilimciler ve gerçek birer üniversite mezunu olmalarına imkan verecek bir dizi serbest seçmeli ders ile desteklenmektedirler. Alan yükümlülükleri sayfa sonundaki tabloda listelenmiştir.

Lisans eğitim programımız ile ilgili ek bilgi için lütfen bilecon@bilkent.edu.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

Üniversitemizin oryantasyon programı ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

ECON Ana Dal Programı müfredatı ilgili detaylara bu sayfadan, “Economics” bağlantısını seçerek, ulaşabilirsiniz. Buradan seçmeli dersler hakkında daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

İktisat Bölümü, iktisat yan dal programı sunmamaktadır.

ALAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MikroMakroAkademikİşletme
LAW veya MAN 213LAW veya MAN 213MATH 225LAW
MATH 215MAN 213
ECON 439ECON 322ECON 439MAN 321
ECON 433ECON 443ECON 443MAN
Herhangi ikisi:
ECON 430, ECON 351, ECON 446, ECON 459, ECON 448, ECON 458, ECON 444
Herhangi ikisi:
ECON 331, ECON 332, ECON 409, ECON 403, ECON 432, ECON 453, ECON 455
ECON 302MAN
ECON 401 veya
ECON 402
ECON 401 veya
ECON 402
ECON 401 veya
ECON 402
Herhangi biri: ECON 403, ECON 409, ECON 432

LAW: İki veya daha fazla kredilik LAW kodlu herhangi bir ders.

MAN: MAN262 ve 300 veya daha yukarı kodlu üç veya daha fazla kredilik MAN kodlu ders (MAN 302 hariç).