ECON (IKTISAT) Anadalı

 

İktisat dalında lisans diploması alınan anadal programı teknik iktisadi eğitim ile kapsamlı ve dengeli bir lisans eğitimini harmanlamaktadır. Programın amacı öğrencilere modern iktisadi kuramlar konusunda sağlam temeller sağlamak ve bu temellerle birlikte Türkiye ve Dünya ekonomilerinde gelişmeleri anlamalarına imkan verecek bağımsız ve eleştirel düşünce yetilerini geliştirmektir.

Bu amaca yönelik tasarlanmış olan esnek lisans müfredat öğrencilerin eğitimlerinin ilk iki yılında tüm iktisatçıların ihtiyaç duyduğu temel sosyal bilimler ve kantitatif araç-gereç eğitimini tamamladıktan sonra kendi tercihlerine göre şekillendirdikleri bir müfredat ile hedeflerine uygun bir iktisat alanında uzmanlaşmalarına imkan sağlamaktadır. Bu uzmanlaşma alanları takip eden tüm genel iktisat alanlarını kapsamaktadır: yüksek oranda teknik bir lisansüstü eğitim tamamlamak isteyecek öğrencilere yönelik Akademik İktisat Alanı, parasal ve uluslararası ekonomi gibi makroiktisadın işleyişine yönelik konulara ağırlık veren Makroekonomi Alanı, bireylerin ve firmaların karar mekanizmalarını derinlemesine anlamaya imkan veren Mikroekonomi Alanı, iktisat ve işletme alanlarının sinerjisini yansıtan İşletme İktisadı Alanı, ve son olarak öğrencilerin bu farklı alanları tanımalarına imkan veren Genel İktisat Alanı. Tüm bu genel uzmanlaşma alanları öğrencilerin çok yönlü sosyal bilimciler ve gerçek birer üniversite mezunu olmalarına imkan verecek bir dizi serbest seçmeli ders ile desteklenmektedirler.

Normal ders yükü dört sene içerisinde 45 ders alınmasıdır. Bu 45 dersin 33 adeti zorunlu derslerden, 6 adeti uzmanlaşma alan derslerinden, 16 adeti ise serbest seçmelilerden oluşmaktadır.

Ekonomi lisans (BA) derecesinin alınabilmesi için, en az 240 AKTS kredisinin toplanması gerekmektedir.

Lisans eğitim programımız ile ilgili ek bilgi için lütfen bilecon@bilkent.edu.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

Üniversitemizin oryantasyon programı ile ilgili bilgi için buraya bağlanınız.

ECON Anadal Programları Müfredatları