MA Programı

Lisansüstü programın amacı öğrencilere bağımsız araştırma yürütebilecek donanımı kazandırmaktır. Bu amaçla programlar öğrencilerin kuramsal iktisat alanında ve ampirik araştırmada kullanılan en güncel tekniklere sahip olmalarına yönelik tasarlanmıştır. Bölümde hem MA hem de PhD dereceleri verilmekle birlikte özünde MA derecesi doktora derecesine giden bir ara aşama olarak görülmektedir. Her iki programdaki temel yükümlülükler ortaktır ve ilk yıl alınacak dersler hususunda fazla esneklik bulunmamaktadır. Ancak bu dersleri tamamladıktan sonra öğrencilerin uzmanlaşma alanlarına yönelmelerine imkan veren esneklik mevcuttur.

İktisat lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans eğitimleri esnasında kuvvetli bir iktisat eğitimi ve yeterli düzeyde matematik ve istatistik eğitimi almış olmaları beklenir. Yeterli (ancak bir önkoşul değil) olan altyapı İktisat alanında lisans diploması, veya bir yıllık süreyle çoklu değişken analizi, lineer cebiri ve olasılık ve istatistik içeren matematik dersleridir (genel kabul gereklilikleri için kataloğa bakınız).

Aday öğrenciler Bilkent University’nin İktisat alanındaki Lisans derece yükümlülüklerini veya eşdeğeri bir eğitimi tamamlamış olmalılar. Doktora düzeyinde dersler alınacağından her iki lisansüstü program için matematik ve istatistik önhazırlık gereklilikleri benzerdir.

Master düzeyinde çalışmalar sırasında en az 3.00 not ortalamasını sürdürmek zorunludur.

Lisansüstü programlarımız ile ilgili ek bilgi için lütfen bilecon@bilkent.edu.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

MA müfredatıyla ilgili bilgelere bu sayfadan “Master of Arts in Economics” seçeneği üzerinden ulaşabilirsiniz.

İktisat Bölümü yüksek lisans başvurularıyla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

ESBE web sayfasına buradan ulaşabilir, menüdeki “Documents and Lists” seçeneği üzerinden önemli formlara ve tez ile ilgili uyulması gereken kurallara erişebilirsiniz.