MA Programı

Lisansüstü programın amacı öğrencilere bağımsız araştırma yürütebilecek donanımı kazandırmaktır. Bu amaçla programlar öğrencilerin kuramsal iktisat alanında ve ampirik araştırmada kullanılan en güncel tekniklere sahip olmalarına yönelik tasarlanmıştır. Bölümde hem MA hem de PhD dereceleri verilmekle birlite özünde MA derecesi doktora derecesine giden bir ara aşama olarak görülmektedir. Her iki programdaki temel yükümlülükler ortaktır ve ilk yıl alınacak dersler hususunda fazla esneklik bulunmamaktadır. Ancak bu dersleri tamamladıktan sonra öğrencilerin uzmanlaşma alanlarıa yönelmelerine imkan veren esneklik mevcuttur.

İktisat lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin lisans eğitimleri esnasında kuvvetli bir iktisat eğitimi ve yeterli düzeyde matematik ve istatistik eğitimi almış olmaları beklenir. Yeterli (ancak bir önkoşul değil) olan altyapı İktisat alanında lisans diploması, veya bir yıllık süreyle çoklu değişken analizi, lineer cebiri ve olasılık ve istatistik içeren matematik dersleridir. (Genel kabul gereklilikleri için kataloğa bakınız.)

Prensip olarak bölümümüz Master derecesini tamamladıktan sonra programa devam etmemeyi planlayan öğrencileri programa almaz. Bu master derecesini öğrenciler doktoraya hazırlık olarak tamamlar.

Aday öğrenciler Bilkent University’nin İktisat alanındaki Lisans derece yükümlülüklerini veya eşdeğeri bir eğitimi tamamlamış olmalılar. Doktora düzeyinde dersler alınacağından her iki lisansüstü program için matematik ve istatistik önhazırlık gereklilikleri benzerdir. İktisat MA derecesi için gereklilikler:

  • İktisat alanında MA derecesi için temel müfredat dersleri tamamlanmalıdır. Temel dersler Mikroekonomik Teori (ECON 503-504), Makroekonomik Teori (ECON 505-506), İktisatçılar için Matematik (ECON 515-516), Olasılık ve İstatistik (ECON 509-510), Araştırma Tebliği (ECON 595-596) ders serilerini ve Tez seminer derslerini  (ECON 591-592), Master tez dersini (ECON 599) ve Akademik Çalışmalar (GE 590) dersini içermektedir.
  • Bir Master tezi sunulmalı ve başarı ile savunulmalıdır.

Master düzeyinde çalışmalar sırasında en az 3.00 not ortalamasını sürdürmek zorunludur.

Lisansüstü programlarımız ile ilgili ek bilgi için lütfen bilecon@bilkent.edu.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

Formlar