Doktora Programı

İktisatta Doktora Programı uluslararası bilimsel standartlarda bilimsel beceri kazanımını gerektiren bir programdır. Programa kabuller yazılı başvuru ve bu başvurunun bölüm tarafından değerlendirimesi sonucunda belirlenmektedir.Kabul edilen öğrencilerin kalkülüs, lineer cebir ve istatistik alanlarında yeterince hazırlıklı olmaları beklenmektedir.

Tüm öğrenciler ortak bir ana müfredatı takip ederek başladıkları eğitimlerine istedikleri alanda uzmanlaşmalarına fırsat verecek şekilde dal seçerek devam ederler. Seçilebilecek uzmanlaşma alanları arasında mali iktisat, uluslararası iktisat, makroiktisat, matmeatiksel iktisat, parasal iktisat ve ekonometri bulunmaktadır. İyi hazırlanmış olan öğrenciler yaklaşık iki yıl içerisinde ders yükümlülüklerini tamamlayacaklarını, takip eden iki yıl içerisinde de seminerler, bağımsız çalışma ve teze yönelik araştırmalara katılacaklarını öngörebilirler. Olağanüstü bir ilerleme ile programın üç yıl içerisinde tamamlanması mümkün olsa da, çoğu araştırma programının tamamlanması en az beş yıl sürecektir.

Doktora adayının aşağıdaki yükümlülükleri tamamlaması gerekmektedir:

  • İktisat alanındaki temel müfredatı başarı ile tamamlamak. Temel müfredata dahil olan dersler sırası ile: Lisansüstü düzeyde Mikroekonomik Teori (ECON 503-504), Makroekonomik Teori (ECON 505-506), Ekonomistler için Matematik (ECON 515-516), Olasılık ve İstatistik (ECON 509-510), Araştırma Makalesi (ECON 595-596) deerslerini ve Tez-öncesi Seminerler (ECON 591-592-691-692), Araştırma Metotları ve Akademik Yayın Etikleri (GE 500), Akademik Çalışmalar (GE 690), İktisatta Araştırma Yöntemleri I ve II (ECON 695-696) ve Doktora Tez (ECON 699).
  • Doktoranın ders yükümlülüklerini temel müfredattaki derslerin haricindeki herhangi 500 ve üzeri düzeydeki derslerden 8 adet seçerek tamamlamaları. Bu derslerin bölüm dışından seçilmesi de mümkündür.
  • Doktora programına kabul edildikten en fazla 3 dönem içerisinde Mikro ve Makroiktisat alanlarındaki sınavları başarı ile tamamlamak.
  • ECON 699 dersinin alımı sırasında detaylı bir tez önerisi hazırlamak ve bu konuda bir seminer vermek.
  • Alandaki bilgiye katkıda bulunacak bir tezi submak ve başarı ile savunmak.

Adayların Master programındaki süre dahil olmak üzere en az üç yıl bölümde olmaları gerekmektedir.

Lisansüstü programlarımız ile ilgili ek bilgi için lütfen bilecon@bilkent.edu.tr adresinden bizimle irtibata geçiniz.

Doktora müfredatıyla ilgili bilgelere bu sayfadan “Doctor of Philosophy in Economics” seçeneği üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yüksek lisans başvurularıyla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

ESBE web sayfasına buradan ulaşabilir, menüdeki “Documents and Lists” seçeneği üzerinden önemli formlara ve tez ile ilgili uyulması gereken kurallara erişebilirsiniz.