Seminars on Turkish Economy

Turkish Economy Seminar Series, independent of one’s specialty, is organized for all Bilkent’ers who are interested in issues and topics on the Turkish Economy. The seminar series is in Turkish. The goal of the seminar series is to provide a platform for discussion with the participation of Bilkent University students and faculty members. For more information and to propose seminar topics or invitees please contact either Prof. Dr. Ali Hakan Kara or Ms Nilgun Corapcioglu.

DatePresenterTopic
March 2012Prof. Dr. Güven Sak (TOBB-ETU)Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü ve Geleceği
February 2012Süreyya SerdengeçtiPara Politikası Nereye?
31 October 2012Doç. Dr. Aylin Seçkin (Bilgi Üniv.)“Dünyada ve Türkiye’de Sanat Piyasaları”
28 November 2012Prof. Dr. Fatih Özatay (TEPAV ve TOBB-ETU)“Türkiye Ekonomisi Nereye?”
19 December 2012Prof. Dr. Semih Koray (Bilkent Üniv.)“İktisadi Tasarımda Seçimin Rolü”
27 February 2013Dr. Aysıt Tansel (ODTÜ) “Türkiye’de Nüfusun Yaş Yapısı, Demografik Fırsat Penceresi ve İşgücü Piyasası”
3 April 2013Yusuf Işık
“Bilgi Ekonomisi ve Türkiye’nin Gelişme Perspektifi''
8 May 2013Doç. Dr. Ebru Voyvoda (ODTU) “Çevre ve Ekonomi”
23 October 2013Yrd.Doç.Dr. Ceyhun Elgin (Boğaziçi Üniv.)

"Dünyada ve Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi"
27 November 2013Prof.Dr. Semih Koray (Bilkent Üniv.)
"Oyun'un Evrimi: İktisat Kuramına Bir Bakış"
27 March 2014Doç.Dr. Çağlar Manavgat (Bilkent Üniv.)
"Türkiye'de Hukuk ve İktisat: Finansal Piyasaları İlgilendiren Son Gelişmeler"
9 April 2014Mustafa Sönmez

“Yerel Seçimler Sonrası Türkiye’de Siyaset ve Ekonomi”
7 May,2014Doç.Dr. Aylin Sönmez''Sporun Ekonomisi''
15 October, 2014Volkan Çetinkaya, Sağlık Bakanlığı ve Bilkent Üniv. "Türkiye'de Sağlık Sistemi"
12 November,2014Necdet Pamir, TMMOB, CHP Enerji Komisyonu Bşk."Türkiye'de Enerji Sektörü: Sorunlar ve Çözüm Önerileri"
10 December,2014A.Mete Çakmakçı,Türkiye Teknoloji Geliştrime Vakfı ,TTGV"Türkiye'de Değer Yaratmak ve İnovasyon"
4 March, 2015Vefa Tarhan, Bilkent Üniversitesi"Ekonomik Performans ve Kırılganlıklar: 2002-2015"
22 April, 2015Prof. Refet Gürkaynak, Asso.Prof. Bilin Neyaptı, Prof. Erinç Yeldan (Bilkent Üniv.) ve Burcu Ünüvar (Yaşar Üniv.) "Ekonomik Gidişat"
18 November, 2015Dr. Deniz KaraoğlanSağlık ve Eğitim
11 October, 2017Emin Karagözoğlu
(Bilkent University)
“2017 İktisat Nobeli: Davranışsal İktisat ve Richard Thaler’in Katkıları”
31 January,2018Tülay Korkmaz
(TÜİK Ulusal Hesaplar Daire Başkanı)
''Türkiye’de Milli Gelir Hesapları''
21 February,2018Burak Yitgin (Kings College London)“Türkiye Elektrik Piyasası”
28 March, 2018Enver Taştı, Meral Daşkıran, Murat Karataş''Türkiye’de İşgücü İstatistikleri”
11 April, 2018Cem Baş ve Esengül Tanrıkulu
(TÜİK)
“İşin Erbabı Anlatıyor:
Türkiye’de Enflasyon İstatistikleri”
28 Mayıs,2018Burçin Kısacıkoğlu Bilkent İktisat
Burcu Ünüvar TSKB
Erinç Yeldan Bilkent İktisat
Refet S. Gürkaynak Bilkent İktisat
“Faiz, Döviz ve Enflasyon: Türkiye’de Neler Oluyor?”
27.03.2019 Şant Manukyan
(İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü)
“Cuma Günü Ne Oldu, Bundan Sonra Ne Olur?”
09.04.2019Gizem Öztok Altınsaç / Özyeğin Üniversitesi
(Actus Portföy Başekonomisti)
“Swap, CDS, Bilumum Mali Piyasa Araçları ve Türkiye Örnekleri”
16.09.2019Yasin Uzun

(Ticaret Bakanlığı)
“Davranışsal İktisadın

Türkiye

Kamu Politikasında Uygulamaları”
16.12.2019Pelin Akyol, Bilkent Üniversitesi“Türkiye’de Eğitimin Durumu ve Gelişimi: PİSA Yorumu”
23.12.2019Şule Alan

(Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü)
“2019 İktisat Nobeli: Kim, Neden Aldı? Ne Öğrendik, Türkiye’de Ne Yapıyoruz?”
25.12.2019Daron Acemoğlu (MIT ve Bilim Akademisi)“Dar Koridor: Devletler, Toplumlar ve Özgürlüğün Geleceği”
04.03.2020Moderatör: Nilüfer Sezgin (İş Portföy)

Fatih Özatay (TOBB ETÜ İktisat)

A. Hakan Kara (Bilkent İktisat)

Refet S. Gürkaynak (Bilkent İktisat)
“Beynelmilel Gelişmeler Işığında Memleketimiz Ekonomisi ve Politika Önerileri”
21.10.2020Nuh Aygün Dalkıran
(İktisat Bölümü Öğretim Üyesi)
“2020 İktisat Nobeli: Paul R. Milgrom ve Robert B. Wilson'un İhale kuramına katkıları”
25.02.2021Özer Karagedikli (SEACEN), A. Hakan Kara (Bilkent İktisat), Refet S. Gürkaynak (Bilkent İktisat)“ABD Para Politikasındaki Yapısal Değişim ve Küresel Etkileri”
11.05.2021Şant Manukyan (İş Yatırım), Refet S. Gürkaynak (Bilkent İktisat)
“Kripto varlıklar: Alan da kaçan mı?”
09.06.2021Alvaro Ortiz (BBVA)“Turkish Economy in Real Time and High Definition”
20.10.2021Güven Sak

(TOBB-ETU, TEPAV)
“Yeşil Mutabakat”
15.10.2021Ş. Pelin AKYOL

(Bilkent Üniversitesi , İktisat)
“2021 Nobel Ödülleri”
10.11.2021Cevdet Akçay''Türkiye Ekonomisinde Doğru Bilinen Yanlışlar''
01.12.2021Ufuk Akçiğit“Mikro Veriler Işığında Türkiye Ekonomisi”
08.12.2021Ceyhun Elgin''Pandemi Ekonomisi Sürecinde Türkiye''
27.12.2021Hakan Özyıldız“DÇM, KKTLMH ve Serbest Kambiyo Rejimi”
01.03.2022Şebnem Kalemli-Özcan
University of Maryland
“Türkiye'nin Ekonomik Sorunları: Uluslararası İktisat Deneyimi Işığında Çözüm Önerileri”
08.03.2022Burak Saltoğlu

Boğaziçi Üniversitesi
“Davranışsal Finans Penceresinden Ekonomiye Bakış”
12.04.2022Gülçin Özkan (King's College London)“Pandemi ve İklim Krizi Gölgesinde Ekonomi Politikasını Yeniden Kurgulamak”
11.10.2022Refet S. Gürkaynak , Bilkent University“2022 İktisat Nobeli”
01.12.2022Şevket Pamuk,“Türkiye’de Çok Partili Dönemde Siyaset ve Ekonomi”
07.12.2022Şamil Pişmaf (Rekabet Kurumu - Ekonomik Analiz ve Araştırma Daire Başkanı)
&
Tuğçe Sayer (Rekabet Kurumu - Denetim ve Uygulama Daire Başkanı)
‘’Rekabet Hukukunun Temelleri ve Dijital Platformlarda Güncel Rekabet Hukuku Uygulamaları’’
20.07.2022Asaf Savaş Akat, İstanbul Bilgi Üniversitesi‘’Türkiye’nin Bitmeyen Enflasyon Macerası’’
01.03.2023Erol Taymaz

(Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
''Ekonomik Büyüme, Sanayi Politikası

ve Deprem''
25.04.2023İnsan Tunalı
Koç Üniversitesi
''AKP Döneminde Uygulanan İşgücü Politikaları ve Sonuçları''
11.10.2023Çağla Ökten Bilkent Üniversity“2023 İktisat Nobeli”
21.11.2023Öner Günçavdı

İstanbul Teknik Üniversitesi
''Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm, Gelir Dağılımı ve Ekonomik Popülizm''
29.11.2023Refet Gürkaynak
Hakan Kara
Bilkent Üniversitesi
''Cumhuriyetin ilk 100 Yılında Enflasyon ve Para Politikası''
06.12.2023Fatih Özatay TOBB-ETÜ‘’İlk Yüzyılda Enflasyonla Mücadele Neden Bu Kadar Zordu?’’
29.02.2024Güven Sak TEPAV‘’Seçim Sonrası Türkiye’nin Gündemi: Para Politikasının Ötesine Geçmek’’
19.03.2024Kerim Rota''TCMB Sisifos’un Makus Talihini Bu Kez Yenebilecek mi?''